Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

OŚRODEK INFORMACJI I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej zajmuje się m. in. opracowaniem materiałów źródłowych, ich przetwarzaniem, gromadzeniem, poszukiwaniem i rozpowszechnianiem.

Główne kierunki działalności to:

1. Opracowywanie i udostępnianie własnej bibliograficznej bazy danych (rejestrującej publikacje pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy).
2. Możliwość dostępu do światowego piśmiennictwa poprzez korzystania z licencjonowanych pełnoteksowych baz danych.
3. Pomoc użytkownikom w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwanie literatury na konkretny temat.
4. Udzielanie doraźnych informacji bibliograficznych.
5. Prowadzenie szkolenia z „Przysposobienie Biblioteczne" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.
6. Przeprowadzanie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie samodzielnej obsługi komputerowych baz danych.
7. Prowadzenie warsztatów grupowych "Infobrokering w praktyce: zasady i metody wyszukiwania informacji w zbiorach elektronicznych".

Ośrodek Informacji Naukowej zaprasza do korzystania z licencjonowanych pełnotekstowych baz danych:

oraz baz w ramach

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej dysponuje 17 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 stanowiska  przeznaczone dla osób z dysfunkcją ruchu i wzroku.
Stanowiska dla osób niepełnosprawnych wyposażone są w specjalistyczny sprzęt:

- mysz-piłka (trackball dużych rozmiarów) dla osób mających trudności z obsługą zwykłej myszy,
- klawiatura ze specjalną ramką-nasadką metalową z otworami,
- klawiatura brajlowska z wyświetlaczem brajlowskim dla niewidomych BraillePen12,
- drukarka brajlowską Mountbatten Brailler MB Writer Plus drukującą tekst w alfabecie Braille'a,
- przenośna lupa elektroniczna Quoicklook Touch,
- klawiatura dla osób słabowidzących MAGic Keyboard,
- klawiatura Zoom Text,
- powiększalnika stacjonarnego Topaz XL.

Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć.
Prawo do korzystania z Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Na stanowiskach komputerowych udostępniana jest baza PROLIB - moduł która jest źródłem informacji zawierająca opisy książek i czasopism gromadzonych w Bibliotece.
Czytelnicy mogą także korzystać z edytorów tekstów "WORD", arkuszy kalkulacyjnych "EXCEL" oraz z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych nieodpłatnie w Internecie.
Ww. narzędzia pomocne są przy pisaniu prac kontrolnych , semestralnych.