Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

INFORMACJE O ARCHIWUM

Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostało utworzone
i zorganizowane w roku 2001 na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum posiada status wewnętrznie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Biblioteki PWSZ
im. Witelona w Legnicy o zadaniach archiwalnych i informacyjnych.

Do zakresu działania Archiwum należą w szczególności sprawy:
1)     kształtowanie i nadzór nad narastającym zasobem Archiwum;
2)     prowadzenie działalności archiwalnej obejmującej: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji;
3)     prowadzenie działalności informacyjnej;
4)     współpraca z archiwami państwowymi i jednostkami o pokrewnym charakterze.

Podstawowym zadaniem Archiwum jest prowadzenie działalności archiwalnej w stosunku do wszelkiej dokumentacji powstającej w toku działalności Uczelni, dokumentacji wytwarzanej przez organizacje
i stowarzyszenia działające przy Uczelni oraz przez osoby fizyczne z nią związane (spuścizny).

Zasób Archiwum jest zasobem historycznym, w skład którego wchodzi dokumentacja trwale przechowywana w Archiwum ze względu na jej wartość historyczną jako materiały archiwalne oraz dokumentacja przechowywana w Archiwum krótkotrwale ze względu na jej wartość praktyczną, w tym dowodową, jako dokumentacja niearchiwalna.

GODZINY OTWARCIA ARCHIWUM

Poniedziałek

8:00-15:00

Wtorek

8:00-15:00

Środa

8:00-15:00

Czwarte

8:00-15:00

Piątek

8:00-15:00

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne