Biblioteka czynna zgodnie z harmonogramem pracy

BAZA DOROBKU NAUKOWEGO

Bibliografia Publikacji Pracowników i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

WEJŚCIE DO BAZY

W latach 2009-2019 Biblioteka tworzyła bazę „Dorobek naukowy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zatrudnionych od 1998 r."

 

WEJŚCIE DO BAZY

WEJŚCIE DO BAZY