Informujemy P.T. Czytelników, że w dniach:  24 i 31 października 2020 r. (sobota) zmiana godzin otwarcia Biblioteki.

PROQUEST

Biblioteka posiada dostęp do jednej z największych baz artykułów z czasopism i ksiązek zgranicnych m.in. z takich dziedzin wiedzy jak ekonomia, zarządzanie, technika, matematyka, fizyka, chemia itp.
Dla pracowników chcących korzystać z baz poza kampusem uczelni zostaną utworzone osobiste konta. Aby założyć konto osobiste należy zapisać się do Biblioteki oraz wypełnić kartę użytkownika usług zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych.
Konta zostaną utworzone wg wzoru:

Login : kowalskij (nazwisko i inicjał imienia bez kropki pisane razem)
Hasło : numer karty bibliotecznej pracownika

- Szczegóły korzystania z bazy