Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

PROQUEST

Biblioteka posiada dostęp do jednej z największych baz artykułów z czasopism i ksiązek zgranicnych m.in. z takich dziedzin wiedzy jak ekonomia, zarządzanie, technika, matematyka, fizyka, chemia itp.
Dla pracowników chcących korzystać z baz poza kampusem uczelni zostaną utworzone osobiste konta. Aby założyć konto osobiste należy zapisać się do Biblioteki oraz wypełnić kartę użytkownika usług zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych.
Konta zostaną utworzone wg wzoru:

Login : kowalskij (nazwisko i inicjał imienia bez kropki pisane razem)
Hasło : numer karty bibliotecznej pracownika

- Szczegóły korzystania z bazy