Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

INFORMACJE O E-ZBIORACH

Zasoby elektroniczne Biblioteki stanowią bazy:

oraz elektroniczne licencjonowane pełnotekstowe bazy w ramach

Bazy mają charakter interdyscyplinarny dostarczają kadrze naukowej oraz studentom dostęp do pełnotekstowych  czasopism.

Ponadto biblioteka udostępnia pakiet naukowy który oferuje dostęp do pełnotekstowych baz danych, obejmujących nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Biblioteka posiada dostęp do największej wypożyczalni internetowej umożliwiający korzystanie
z elektronicznych publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.

Użytkownicy mają również dostęp do platformy . Jest to specjalistyczna internetowa biblioteka e-booków, skierowana do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na kompetencje naukowe i zawodowe są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości.

W ramach udziału w  (Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej) Biblioteka posiada kolekcję zdigitalizowanych publikacji uczelnianych.