Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

INFORMACJE O E-ZBIORACH

Zasoby elektroniczne Biblioteki:

- elektroniczne licencjonowane pełnotekstowe bazy mające charakter interdyscyplinarny   umożliwiające kadrze naukowej oraz studentom dostęp do pełnotekstowych  czasopism.- pakiet naukowy oferujący dostęp do pełnotekstowych baz danych, obejmujących nauki
ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych,

 

- największa internetowa czytelnia umożliwiająca korzystanie z elektronicznych publikacji Wydawnictwa
Naukowego PWN oraz innych wydawnictw z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki,- specjalistyczna internetowa biblioteka e-booków, skierowana do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na kompetencje naukowe i zawodowe są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości,

 

 

- baza zawierająca aktualne i archiwalne polskie akty prawne,

- w ramach udziału w  (Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej) Biblioteka posiada kolekcję zdigitalizowanych publikacji uczelnianych.