Biblioteka czynna zgodnie z harmonogramem pracy

IBUK Libra

Biblioteka udostępnia czytelnię internetową

Serwis umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Zakupiona kolekcja obejmuje 200 tytułów, które zostały zakupione przez Bibliotekę (to książki m.in. najczęściej czytane w ciągu ostatniego roku i nowości) oraz kilkaset publikacji darmowych. Są to głównie publikacje naukowe i techniczne
Rejestracja w IBUK Libra

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY [Dostęp 2018.11.15].

Każdy użytkownik w sieci uczelni, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl, otrzymuje dostęp do książek.

Logowanie do czytelni IBUK Libra poza kampusem Uczelni.

UWAGA:
korzystając ze strony http://libra.ibuk.pl w pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło), a dopiero później system pyta nas o kod aktywacyjny.

Jak dodać kod PIN - instrukcja

Warunki otrzymania  koduPIN aktywującego:
1. osoba chcąca korzystać z możliwości zdalnego dostępu do czytelni internetowej IBUK Libra musi spełniać warunki regulaminu Biblioteki,
2. każdy użytkownik IBUK Libra musi posiadać własne konto w Bibliotece, kartę biblioteczną oraz w przypadku studentów aktualny wpis do legitymacji studenckiej,
3. jeżeli osoba spełnia powyższe warunki to może udać się do Czytelni nr 3 (budynek A sala 366) lub do Wypożyczalni (budynek C, sala 011) gdzie po wypełnieniu odpowiednich dokumentów otrzymuje kod-pin do korzystania ze zdalnego dostępu do czytelni internetowej IBUK Libra,
4. baza IBUK Libra nie zezwala na kopiowanie ani drukowanie treści udostępnianych książek, w przypadku jakiegokolwiek nadużycia lub naruszenia prawa podczas korzystania ze zdalnego dostępu do czytelni internetowej IBUK Libra. Biblioteka ma prawo do zablokowania konta, a osoba traci możliwość korzystania z IBUK Libra,
5. w przypadku studentów kończących studia lub nauczycieli akademickich i pracowników PWSZ im. Witelona w Legnicy, wobec których została rozwiązana umowa o zatrudnieniu, wszystkie te osoby zobowiązane są zgłosić się do Biblioteki celem zlikwidowania konta do zdalnego dostępu do czytelni internetowej IBUK Libra.

WAŻNE!!!
Kody PIN wydawane są na dany rok akademicki i tracą ważność 04 października. W sprawie uzyskania nowych kodów PIN należy zgłaszać się do Czytelni Naukowej Nr 3 (budynek C, sala 366) lub do Wypożyczalni (budynek C, sala 011).