CZASOPISMA MEDYCZNE

Czasopisma z zakresu nauk medycznych są dostępne w Czytelni Naukowej Nr 2 (budynek C, sala 17).

Wykaz czasopism

Czasopisma z zakresu nauk medycznych prenumerowane i otrzymywane w darze w 2020 roku są dostępne w Czytelni Czasopism (budynek C, sala 4).

Wykaz czasopism

Aby sprawdzić zasób czasopisma w bibliotece, należy w katalogu wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł czasopisma, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.