Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

CZASOPISMA MEDYCZNE

Czasopisma z zakresu nauk medycznych są dostępne w Czytelni Naukowej Nr 2 (budynek C, sala 17).

Wykaz czasopism

Czasopisma z zakresu nauk medycznych prenumerowane i otrzymywane w darze w 2020 roku są dostępne w Czytelni Czasopism (budynek C, sala 4).

Wykaz czasopism

Aby sprawdzić zasób czasopisma w bibliotece, należy w katalogu wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł czasopisma, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.