Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

ZBIORY W CZYTELNI NAUKOWEJ NR 2

Czytelnia (Bud. C, s. 17) ma charakter otwarty. Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). Czytelnia dysponuje 36 miejscami dla czytelników w tym 2 stanowiska komputerowymi dla osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Studenci mają również możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Układ księgozbioru w Czytelni Naukowej Nr 2

Książki oznaczone sygnaturą CzytM znajdują się w magazynie (sala nr 6 i 12 Bud. C) i należy je zamawiać
u dyżurującego w Czytelni bibliotekarza.

DZIAŁ TEMATYCZNY

REGAŁ

ADMINISTRACJA

XVI

ARCHIWISTYKA

Mag. C 12

AUDYT

XXIII

AUTOMATYKA

VI

BANKOWOŚĆ

X

BEZPIECZEŃSTWO

XVI-XVII

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

VII

BHP (BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY)

X-XI

BIUROWOŚĆ

III

BUDŻETY TERENOWE

XI

DANE OSOBOWE - OCHRONA

XXVII

EKONOMIA

IX-X

ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY SŁOWNIKI

I

FINANSE

XI-XII

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

XII

GLOBALIZACJA

III

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

XII

GOSPODARKA REGIONALNA

XII-XIII

HANDEL

XIII

HISTORIA

Mag. C 12

HISTORIA POLSKI

Mag. C 12

INFORMACJE NIEJAWNE - OCHRONA

XXVII

INFORMATYKA

Mag. C 12

INNOWACJE

IV

INSTYTUCJE NONPROFIT

XXXII

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Mag. C 12

KONSTYTUCJA

XXVII- XXVIII

KRYMINALISTYKA

XXIX

KRYMINOLOGIA

XXX

LOGISTYKA

IV

MARKETING

XIII-XIV

MARKETING POLITYCZNY

Mag. C 12

MASZYNY

XXI

MATEMATYKA

Mag. C 12

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

XIV

NIERUCHOMOŚCI

Mag. C 12

OPAKOWANIA

XXI

PODATEK

XIV- XV

POLITYKA

Mag. C 12

POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

VII-VIII

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

XVIII

PRACA

XV

PRAWA CZŁOWIEKA

XXV-XXVI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

XXVIII

PRAWO AUTORSKIE

XXXII

PRAWO BUDOWLANE

XXXV

PRAWO CYWILNE

XXXI-XXXII

PRAWO GOSPODARCZE

XXXI

PRAWO HANDLOWE

XXXII-XXXIII

PRAWO KARNE

XXIX

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

XXV

PRAWO OGÓLNE

XXIV

PRAWO PAŃSTWOWE

XXVII

PRAWO PRACY

XXXIV

PRAWO RODZINNE

XXXIII

PRAWO SOCJALNE

XXXV

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

XXVI-XXVII

PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE

XXXIV

PRODUKCJA

XLII

PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE I ŚREDNIE

XLII

PRZEDSIĘBIORSTWO

XXIII

PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE

XLI-XLII

PRZEMOC

XXX

PRZEMYSŁ

XLIII

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

I MŁODOCIANYCH

XXX

PRZESTĘPSTWO

XXX

PUBLIC RELATIONS

XXXVIII

RACHUNKOWOŚĆ

XXI-XXII

REKLAMA

XXXVIII

ROLNICTWO - EKONOMIKA

XVI

SAMORZĄD TERYTORIALNY

XVIII

SŁUŻBY MUNDUROWE

XIX

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

XXXVIII

TECHNIKA

XX-XXI

TERRORYZM

VIII

TOWAROZNAWSTWO (MATERIAŁOZNAWSTWO)

XXI

TRANSPORT

XXI

UBEZPIECZENIA

XX

UNIA EUROPEJSKA

Mag. C 12

UNIA EUROPEJSKA - FINANSE

Mag. C 12

WOJSKO

XIX

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

XIX

ZARZĄDZANIE

II-III

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

IV-V

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

V

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

V

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

V

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

VI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

VI