Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

ZBIORY W CZYTELNI NAUKOWEJ NR 1

Czytelnia (Bud. C, s. 1) ma charakter otwarty. Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). Czytelnia dysponuje 24 miejscami dla czytelników, w tym 3 stanowiskami komputerowymi. Studenci mają również możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Układ księgozbioru w Czytelni Naukowej Nr 1

Książki oznaczone sygnaturą CzytM znajdują się w magazynie (sala nr 6 i 12 Bud. C) i należy je zamawiać u dyżurującego w Czytelni bibliotekarza.

DZIAŁ TEMATYCZNY

REGAŁ

ADOPCJA

X

ARCHITEKTURA

XIX-XX

ARTETERAPIA, BIBLIOTERAPIA, ANIMALOTERAPIA

XII

ASERTYWNOŚĆ

IV

ATLASY

Mag. 2

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Mag. 12

BIOGRAFIE

Mag. 2

DYSCYPLINA SZKOLNA

XII

DYSERTACJE NAUKOWE

XII

DYSKALKULIA

XII

DYSLEKSJA

XII

DZIECKO ZDOLNE - NAUCZANIE

XII

EDUKACJA MEDIALNA

XIII

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

XIII

EDUKACJA ZDROWOTNA

XIII

ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI

I

ETNOGRAFIA

Mag. 2

ETYKA

XIX

FILOZOFIA

XIX

FILM

Mag. 6

FOTOGRAFIA

Mag. 6

GEOGRAFIA

Mag. 2

GODZINA WYCHOWAWCZA

XIII

GRAFIKA

Mag. 6

GRY I ZABAWY

XVII

HOTELRASTWO

Mag. 2

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

IX

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

XIII

KULTURA

I

KULTURA - SOCJOLOGIA

VIII

LOGIKA

XIX

LOGOPEDIA

XIII

MALARSTWO

Mag. 6

METODOLOGIA

XIX

MUZEALNICTWO

Mag. 6

MUZYKA

Mag. 6

NADZÓR PEDAGOGICZNY

XIII

NAUCZANIE

XIII

NAUCZANIE - METODY

XIII

NAUCZANIE JĘZYKÓW

XIII

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

XIII

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

XIV

NAUCZYCIELE

XIV

NAUKA

XIX

NEGOCJACJE

VIII

NIEPEŁNOSPRAWNI - NAUCZANIE

XIV

NIEWIDOMI - NAUCZANIE

XIV

ODPOCZYNEK

XIV

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

XIV

OPIEKA SPOŁECZNA

IX-X

OŚWIATA DOROSŁYCH

XIV

PATOLOGIA SPOŁECZNA

VIII

PEDAGOGIKA

X-XII

PEDAGOGIKA - METODOLOGIA

XIV

PEDAGOGIKA KULTURY

XV

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

XV

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

XV

PEDAGOGIKA PRACY

XV

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

XV

PEDAGOGIKA SPECJALNA

XV-XVI

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

XVI

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

XX

POLITYKA SPOŁECZNA

IV

POMOCE DYDAKTYCZNE

XVI

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

XVI

PRACE DYPLOMOWE

XVI

PRZEMOC W SZKOLE

XVI

PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE

Mag. 2

PRZEWODNIKI TURYSTYCZNE - POLSKA

Mag. 2

PSYCHOLOGIA

I-III

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

XVI

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

VIII

REFORMA OŚWIATY

XIV

REGIONALIA

XXI

RELIGIA

XIX

RODZINA - SOCJOLOGIA

IX

RYSUNEK

Mag. 6

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

Mag. 6

RZEŹBA

Mag. 6

SOCJOLOGIA

V-VII

SOCJOLOGIA - METODOLOGIA

IV

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

VII

SPORT

XX-XXI

STATYSTYKA, DEMOGRAFIA

IV

SURDOPEDAGOGIKA

XVI

SZKOLNICTWO - ORGANIZACJA

XVI

SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE

XVI

SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Mag. 6

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

XVI

SZKOLNICTWO SPECJALNE

XVI

SZKOLNICTWO WYŻSZE

XVI

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

XVII

SZTUKA

Mag. 6

ŚWIETLICE SZKOLNE

XVII

TEATR

Mag. 6

TURYSTYKA

Mag. 2

TURYSTYKA - PRAWO

Mag. 2

UCZENIE SIĘ

XVII

UCZNIOWIE

XVII

WCZASY MŁODZIEŻOWE

XVII

WYCHOWANIE - METODY

XVII

WYCHOWANIE - SOCJOLOGIA

XVII

WYCHOWANIE FIZYCZNE

XVII

WYCHOWANIE POZASZKOLNE

XVII

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, NAUCZANIE POCZĄTKOWE

XVII-XVIII

WYCHOWANIE W RODZINIE

XVIII

ZABURZENIA I DEWIACJE SEKSUALNE

IX

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE

XVIII

ZESPÓŁ ADHD

IV