Biblioteka czynna zgodnie z harmonogramem pracy

STRUKTURA I KADRA

Dyrektor Biblioteki

mgr inż. Agnieszka Koza
starszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-71
e-mail: kozaa@pwsz.legnica.edu.pl

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Pracownik:
mgr Jarosław Salastowicz
starszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-75
e-mail: salastowiczj@pwsz.legnica.edu.pl

Czytelnia Czasopism
Pracownik:
mgr Beata Huszczo
bibliotekarz
tel. 76 723-23-73
e-mail: huszczob@pwsz.legnica.edu.pl

Czytelnia Naukowa Nr 1 
Pracownik:
mgr Beata Huszczo
bibliotekarz
tel. 76 723-23-74
Czytelnia Naukowa Nr 2
Pracownik:
mgr Dorota Świętojańska-Orzechowska
młodszy bibliotekarz
tel. 76 723-23-69
e-mail: SwietojanskaOrzechowskaD@pwsz.legnica.edu.pl

Czytelnia Naukowa Nr 3
Pracownik: 
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723-23-69
e-mail: kapralt@pwsz.legnica.edu.pl

Ośrodek Informacji I Dokumentacji Naukowej
Pracownik:
mgr Tomasz Kapral
bibliotekarz
tel. 76 723-23-69
e-mail: kapralt@pwsz.legnica.edu.pl

Wypożyczalnia
Pracownik: 
mgr Aneta Kulisz
bibliotekarz
tel. 76 723-23-76
e-mail: kulisza@pwsz.legnica.edu.pl