Informujemy P.T. Czytelników, że dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) Biblioteka będzie nieczynna w godzinach od 10:00 do 12:30.

BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Biblioteka jest architektonicznie i sprzętowo przystosowana do obsługi czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu.
Bibliotekarze udzielają niezbędnej pomocy przy wyszukiwaniu informacji, korzystaniu z usług wypożyczalni i czytelni oraz pracy na stanowiskach komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille'a.

Urządzenia wspomagające pracę osób niepełnosprawnych

W Bibliotece przygotowane są stanowiska komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz ruchu, składające się z następujących elementów:
• komputera (x 6),
• oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus (x 2),
• klawiatury dla osób słabowidzących MAGic Keyboard (x 3),
• klawiatury Maltron 3D (x 2),
• klawiatury ze specjalną ramką - nasadką metalową z otworami (x 1),
• klawiatura Zoom Text (x 1),
• myszki specjalistycznej Big Track (x 5),
• drukarki brajlowskiej Mountbatten Brailler MB Writer Plus drukującej tekst w alfabecie Braille'a (x 2),
• klawiatury brajlowskiej z wyświetlaczem brajlowskim dla niewidomych Braille Pen 12 (x 3),
• powiększalnika stacjonarnego Topaz XL (x 2),
• przenośnej lupy elektronicznej Quoicklook Touch (x 2).

Wyposażenie wspomagające pracę osób z dysfunkcją wzroku i ruchu

Udogodnienia architektoniczne:

• miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingach przed budynkiem Biblioteki,
• budynki posiadają podjazdy,
• do Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej (OIiDN) (budynek A, sala 366) można dostać się platformą do transportu osób z dysfunkcją ruchu,
• w budynkach znajdują się windy,
• toalety dla osób niepełnosprawnych ulokowane są obok Czytelni Naukowych oraz w OIiDN.