Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

WRZUTNIA

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych zakupiła dwie wrzutnie książek (całodobowe urządzenia samodzielnego zwrotu książek). Jedna znajduje się w Budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C). Zainstalowano je z myślą o wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej.

Zachęcamy do korzystania z nowej opcji po uprzednim zapoznaniu się z zasadami korzystania z wrzutni.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI:

 

1.      Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.

2.      Zwracać można wyłącznie książki oznaczone kodem Biblioteki PWSZ im. Witelona    w Legnicy.

3.      Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu.

4.      W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

5.      Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane mailowo na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl.

6.      Stanowiska wrzutni są monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.

7.      UWAGA! W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.Wrzutnia (trezor, book drop) służy do zwracania książek wypożyczonych z Biblioteki przez osoby pragnące ominąć wypożyczalnię, np. w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna, lub dla oszczędności czasu, zwłaszcza w przypadku, gdy czytelnik nie potrzebuje odbierać nowego zamówienia. Do korzystania z wrzutni zachęca się także osoby niepełnosprawne. Wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.

 

Źródło:
https://www.biblioteki.gropius.com.pl/wrzutnia-ksiazek.html [dostęp 2018.11.15].