Informujemy P.T. Czytelników, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 Biblioteka będzie nieczynna w dniach od 12 marca do 13 kwietnia 2020 r.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Dla studentów I roku studiów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia bibliotecznego na początku roku akademickiego Biblioteka przygotowała e-szkolenie.
Zapraszamy do odbycia wirtualnego szkolenia bibliotecznego, którego celem jest przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
Szkolenie biblioteczne dostępne jest na Portalu Edukacji Zdalnej PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Jeśli student loguje się po raz pierwszy w Portalu Edukacji Zdalnej powinien stworzyć nowe konto w tym serwisie. Przy rejestracji prosimy używać studenckich adresów e-mail (http://studenci.pwsz.legnica.edu.pl; login: numer albumu (legitymacji), hasło: numer PESEL).

Instrukcja szkolenia bibliotecznego po zalogowaniu do Portalu Edukacji Zdalnej PWSZ im. Witelona w Legnicy

1. Z listy Kursy wybierz Szkolenie biblioteczne,
2. Wprowadź jednorazowy Klucz dostępu do kursu: Sbib,
3. Rozpocznij Szkolenie biblioteczne,
4. Rozwiąż Test