Informujemy P.T. Czytelników, że w dniach:  24 i 31 października 2020 r. (sobota) zmiana godzin otwarcia Biblioteki.

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Elektroniczne szkolenie biblioteczne jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z funkcjonowaniem Biblioteki oraz z zasadami korzystania z jej zasobów i usług.

Instrukcja szkolenia bibliotecznego:
1. student loguje się na swoje konto Google Suite w domenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
2. wprowadza odpowiedni dla kierunku oraz trybu studiów kod pozwalający dołączyć do zajęć,
3. podstawą zaliczenia zajęć jest zapoznanie się z wirtualnym szkoleniem (prezentacją multimedialną, regulaminem biblioteki, informacjami zawartymi na stronie biblioteki uczelnianej) oraz prawidłowe rozwiązanie testu,
4. rozwiązanie testu (uzyskanie pięciu prawidłowych odpowiedzi). W przypadku problemu z dostępem do testu, prosimy używać przeglądarki Chrome.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Biblioteką drogą elektroniczną pod adresem:
biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl