Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

PRZEWODNIK

Zapisy do biblioteki

Z usług wypożyczalni mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: pracownicy, studenci, słuchacze studiów podyplomowych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, uczniowie Akademickiego Technikum w Legnicy, osoby, które nabyły prawo do korzystania z usług Biblioteki na mocy zawartych przez Uczelnię porozumień/umów,  uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię oraz osoby wskazane przez Uczelnię w zawartych porozumieniach. Istnieje możliwość wypożyczeń za kaucją - dla osób spoza Uczelni.

Przed dokonaniem zapisu do biblioteki każdy czytelnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Rejestracja czytelnika" w module OPAC WWW, a następnie do potwierdzenia przed upływem 14 dni od chwili rejestracji swoich danych i podpisania deklaracji czytelnika w wypożyczalni.
Podczas zapisu w wypożyczalni Czytelnicy powinni okazać:
 • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni - aktualna elektroniczna legitymacja studencka;
 • nauczyciele akademiccy - aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający zatrudnienie na Uczelni;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający zatrudnienie na Uczelni;
 • emeryci i renciści - byli pracownicy Uczelni - aktualny dokument ze zdjęciem;
 • słuchacze studiów podyplomowych Uczelni - indeks i aktualny dokument ze zdjęciem;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni - indeks i aktualny dokument ze zdjęciem;
 • uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy - aktualna legitymacja szkolna;
 • uczniowie Akademickiego Technikum w Legnicy - aktualna legitymacja szkolna;
 • osoby, które nabyły prawo do korzystania z usług Biblioteki na mocy zawartych przez Uczelnię porozumień/umów, aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający prawo do korzystania z usług Biblioteki;
 • uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię - aktualny dokument ze zdjęciem i dokument potwierdzający uczestnictwo;
 • osoby spoza Uczelni - aktualny dokument ze zdjęciem.
Karta biblioteczna

W przypadku studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni kartę biblioteczną stanowi aktualna elektroniczna legitymacja studencka.Pozostali czytelnicy otrzymują kartę wykonaną przez bibliotekę.
Koszt wydania karty wynosi 9 zł.
Koszt wydania duplikatu karty wynosi 18 zł.

Zamówienia

Książki można zamawiać po zalogowaniu się do katalogu biblioteki w module OPAC WWW.
Konieczne jest wypisanie i podanie dyżurującemu bibliotekarzowi numerów inwentarzowych wypożyczanych książek.
Zamawiać poprzez katalog elektroniczny można wyłącznie książki znajdujące się w wypożyczalni (posiadające sygnaturę Wyp.). Zamówienie wygasa po upływie 3 dni roboczych.

Rezerwacje

Jeżeli wypożyczone są wszystkie egzemplarze danego tytułu, możliwa jest rezerwacja w katalogu elektronicznym w module OPAC WWW. Informację o dostępności książki czytelnik otrzymuje na zapisany na jego koncie czytelniczym adres e-mail.
Prosimy również o codzienne sprawdzanie kont bibliotecznych w przypadku rezerwacji książek w systemie OPAC WWW, gdyż książka może zostać zwrócona wcześniej niż wskazuje na to data. Zarezerwowana książka czeka na czytelnika przez 3 dni robocze (łącznie z sobotami).

Logowanie

Dane potrzebne do logowania:

Login – jest to numer nadany przez system biblioteczny podczas rejestracji. Jako loginu można używać także numeru PESEL. Czytelnicy posiadający elektroniczną legitymację studencką mogą się zalogować również za pomocą numeru znajdującego się pod kodem kreskowym na legitymacji.

Hasło – czytelnik ustala hasło podczas rejestracji. Możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez skorzystanie z opcji „przypomnij hasło” lub w wypożyczalni oraz w czytelniach u dyżurującego bibliotekarza.

Wypożyczenia

Warunki wypożyczeń - (ilość książek oraz okres wypożyczeń):

 • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni mogą wypożyczyć do 8 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
 • studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni studiujący na dwóch kierunkach mogą wypożyczyć do 10 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące;
 • słuchacze studiów podyplomowych Uczelni mogą wypożyczyć do 4 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • nauczyciele akademiccy Uczelni mogą wypożyczyć do 25 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Uczelni mogą wypożyczyĆ do 8 książek na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy;
 • emeryci i renciści - byli pracownicy Uczelni mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uczelni mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy i uczniowie Akademickiego Technikum w Legnicy, mogą wypożyczyć do 2 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • uczestnicy kursów, szkoleń oraz innych zajęć prowadzonych przez Uczelnię, mogą wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
 • osoby spoza Uczelni mogą wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, po wpłaceniu kaucji za każdy egzemplarz. 
Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów do 15 lipca danego roku kalendarzowego.
Czytelnik może wypożyczyć jeden egzemplarz danego tytułu.

Prolongaty

Czytelnik może dokonać samodzielnej prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych książek w systemie OPACWWW w zakładce konto / prolongaty, pod warunkiem, że nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. Maksymalny okres prolongaty wynosi 14 dni.
Prolongaty należy dokonać jeden dzień przed terminem zwrotu.

Opłaty za przetrzymanie książek

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Opłaty można dokonać: bezpośrednio w Wypożyczalni PWSZ im. Witelona w Legnicy lub przelewem na konto.
Nazwa odbiorcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Santander Bank Polska S.A.

Nr konta: 77 1090 2066 0000 0001 1802 0347

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za przetrzymanie książek, imię i nazwisko czytelnika oraz nr karty bibliotecznej. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.
Konieczne jest okazanie bankowego potwierdzenia wpłaty w Wypożyczalni PWSZ im. Witelona w Legnicy.