Informujemy P.T. Czytelników, że dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) Biblioteka będzie nieczynna w godzinach od 10:00 do 12:30.

DOKUMENTY DO POBRANIA

W celu prawidłowego dokumentowania  i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy autorzy zobowiązani są do przekazywania do Biblioteki kompletu dokumentów, które można pobrać ze strony Biblioteki.

Dokumenty do pobrania:

a) wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku (zał. nr 1)
b) kwestionariusz publikacji (zał. nr 2)
c) kwestionariusz monografii/rozdziału w monografii (zał. nr 3)
d) oświadczenie o procentowym wkładzie pracy autorów (zał. nr 4)
e) oświadczenie o afiliacji - dotyczy publikacji lub monografii, w których autor nie podał swojej afiliacji lub podał podwójną afiliację (zał. nr 5)

Publikacje, monografie i rozdziały w monografiach naukowych należy przekazać do zbiorów Biblioteki w formie oryginału lub kopii (pełny tekst):
1) w przypadku publikacji - stronę tytułową i redakcyjną okładki zawierającą tytuł czasopisma i spis treści, imię i nazwisko autora (autorów)/redaktora (redaktorów), tytuł publikacji, rok wydania, serię (wolumen) i nr wydania, ISSN, numery stron;
2) w przypadku monografii - stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści, imię i nazwisko autora (autorów)/redaktora (redaktorów), stronę z tytułem rozdziału w monografii, miejsce i rok wydania, nr wydania, nazwę wydawnictwa, ISBN, liczbę stron, numery stron rozdziału w monografii.