Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW

W związku z Zarządzeniem nr 6/21 z dnia 18 stycznia 2021 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sprawie dokumentowania i upowszechniania osiągnieć naukowych, wprowadza się obowiązek przekazywania do Biblioteki publikacji naukowych, których autorami są pracownicy i studenci Uczelni, celem ich zarejestrowania w Bazie Dorobku Naukowego PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Autor powinien przedłożyć wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w danym roku w terminie do 28 lutego następnego roku.

 

Ponadto zobowiązuje się autorów publikacji i monografii do zgłaszania informacji o swoich publikacjach i monografiach wraz z odpowiednimi dokumentami (Dokumenty do pobrania), które należy dostarczyć do pracownika Biblioteki prowadzącego sprawy bibliografii naukowej (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - budynek A, sala 366) w formie wydruku komputerowego z własnoręcznym podpisem oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl

Akty prawne:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu z dnia 09.02.2021 r.po zmianiach z dnia 18.02.2021wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych