Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

HISTORIA BIBLIOTEKI

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w maju 2000 roku, mając siedzibę w legnickim Zamku Piastowskim. Od lutego 2004 roku, w czasie przerwy międzysemestralnej, Biblioteka jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna kontynuuje swoją działalność dydaktyczną i usługową w agendach mieszczących się na terenie kampusu Uczelni, w budynku przy ul. Sejmowej 5C i 5A. Od tego też roku wszystkie książki znajdujące się w zbiorach Biblioteki otrzymują exlibris, będący oryginalnym i unikatowym znakiem własności Biblioteki.

Zbiory biblioteki obejmują piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe krajowe i zagraniczne, głównie z tych dziedzin wiedzy, które stanowią przedmiot nauczania w PWSZ. Ponadto biblioteka umożliwia dostęp do wydawnictw elektronicznych.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne stanowiska komputerowe oraz laptopy z dostępem do multimediów.