Informujemy P.T. Czytelników, że w dniach:  24 i 31 października 2020 r. (sobota) zmiana godzin otwarcia Biblioteki.

PRENUMERATA

Aby sprawdzić zasób czasopism w bibliotece, należy w katalogu   wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.

Wykaz czasopism prenumerowanych i otrzymywanych w darze w roku 2020

ABI Expert
Anestezjologia i Ratownictwo
Archiwista Polski
Atest - Ochrona Pracy
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Biuletyn VAT
Bliżej Przedszkola
Business English Magazine
Broń i Amunicja. Magazyn Strzelecki
Charaktery
Coaching
Czasopismo Psychologiczne
Diabetologia Praktyczna
Dyrektor Szkoły
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Edukacja Wczesnoszkolna
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Elektronika Praktyczna
Family Medicine & Primary Care Review
Finanse Publiczne
Fizjoterapia Polska
Food Forum
Forum Akademickie
Forum Logopedy
Forum Pediatrii Praktycznej
Gazeta Podatkowa
Gazeta Wrocławska
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Harmonia
Harvard Business Review Polska
Herbalism
HR Business Partner
Kultura i Społeczeństwo
Kwadrans Akademicki
Kwartalnik Pedagogiczny
Kwartalnik Policyjny
Learning English
Logistyka
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Magazyn PKU Connect
Marketing i Rynek
Marketing w Praktyce
Medycyna Praktyczna
Monitor Prawa Pracy
Na Ratunek
Nauczyciel i Szkoła
Newsweek Polska
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Nowa Energia
Ochrona Danych Osobowych
Organizacja i Kierowanie
Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
Panorama Legnicka
Państwo i Prawo
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Personel i Zarządzanie
Personel Plus
Perspectiva
Pielęgniarstwo XXI wieku
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych
Polityka Społeczna
Poradnik Gazety Prawnej
Postępy Żywienia Klinicznego
Praca Socjalna
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja
Prawo w Działaniu
Problemy Jakości
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Programista
Promotor BHP
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Organizacji
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Socjologiczny
Psychologia w Praktyce
Rachunkowość
Raport Wojsko, Technika, Obronność
Rehabilitacja w Praktyce
Remedium
RODO w Sektorze Publicznym
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Samorząd Terytorialny
Sens
Serwis Prawno - Pracowniczy
Sprawy Międzynarodowe
Stosunki Międzynarodowe
Strzał
Szkoła Specjalna
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka
Współczesna Dietetyka
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Na Co Dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Zdrowie Bez Leków
Zielona Planeta
Życie Szkoły
Żywienie Człowieka i Metabolizm