Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

PRENUMERATA

Aby sprawdzić zasób czasopism w Bibliotece, należy w katalogu   wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.

Wykaz czasopism prenumerowanych i otrzymywanych w darze w roku 2021

• Anestezjologia i Ratownictwo
• Archiwista Polski
• Atest - Ochrona Pracy
• Biuletyn VAT
• Bliżej Przedszkola
• Broń i Amunicja. Magazyn Strzelecki
• Business English Magazine
• Coaching
• Czasopismo Psychologiczne
• Diabetologia Praktyczna
• Dyrektor Szkoły
• Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
• Edukacja Wczesnoszkolna
• Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
• Elektronika Praktyczna
• Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
• Family Medicine & Primary Care Review
• Finanse Publiczne
• Fizjoterapia Polska
• Food Forum
• Gazeta Podatkowa
• Glosa
• Głos Pedagogiczny
• Gospodarka Materiałowa i Logistyka
• ICAN Management Review Polska
• Kultura i Społeczeństwo
• Kwartalnik Pedagogiczny
• Kwartalnik Policyjny
• Logistyka
• Magazyn Pielęgniarki i Położnej
• Magazyn PKU
• Marketing i Rynek
• Marketing w Praktyce
• Medycyna Praktyczna
• Mit Sloan Management Review Polska
• Monitor Prawa Pracy
• Na Ratunek
• Nauczyciel i Szkoła
• Niepełnosprawność i Rehabilitacja
• Nowa Energia
• Nowy Napis
• Organizacja i Kierowanie
• Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej
• Państwo i Prawo
• Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
• Personel i Zarządzanie
• Personel Plus
• Pielęgniarstwo XXI wieku
• Polityka Społeczna
• Postępy Żywienia Klinicznego
• Praca i Zabezpieczenie Społeczne
• Praca Socjalna
• Praktyczna Fizjoterapia Rehabilitacja
• Prawo w Działaniu
• Problemy Jakości
• Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
• Programista
• Promotor BHP
• Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• Przegląd Biblioteczny
• Przegląd Organizacji
• Przegląd Prawa Handlowego
• Przegląd Psychologiczny
• Przegląd Socjologiczny
• Psychologia w Praktyce
• Rachunkowość
• Rehabilitacja w Praktyce
• Remedium
• Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
• Samorząd Terytorialny
• Serwis Prawno - Pracowniczy PP
• Sprawy Międzynarodowe
• Strzał
• Szkoła Specjalna
• Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych
• Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia
• W Cieniu czepka
• Współczesna Dietetyka
• Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
• Wychowanie Na Co Dzień
• Wychowanie w Przedszkolu
• Zdrowie bez Leków