W związku z reinstalacją Systemu PROLIB informujemy P.T. Czytelników o zmianie godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 03 do 11 grudnia 2019 r.

PRENUMERATA

Aby sprawdzić zasób czasopism w bibliotece, należy w katalogu   wybrać wydawnictwa ciągłe, wpisać tytuł, wyszukać i otworzyć jego opis bibliograficzny.

Czasopisma prenumerowane w roku 2019

Lp.

Tytuł czasopisma

1.

ABI Expert

2.

Acta Balneologica

3.

Anestezjologia i Ratownictwo

4.

Archiwista Polski

5.

Atest - Ochrona Pracy

6.

Biuletyn VAT

7.

Bliżej Przedszkola

8.

Business English Magazine

9.

Broń i Amunicja. Magazyn Strzelecki

10.

Charaktery

11.

Coaching

12.

Computerworld (wersja polska)

13.

Czasopismo Psychologiczne

14.

Diabetologia Praktyczna

15.

Dyrektor Szkoły

16.

Edukacja Elementarna  w Teorii Praktyce

17.

Edukacja Wczesnoszkolna tyt. poprzedni: Nauczanie Początkowe

18.

Elektronika Praktyczna

19.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

21

Family Medicine & Primary Care Review

22.

Finanse Publiczne

23.

Fizjoterapia Polska

42.

Forum Akademickie

25.

Food Forum

26.

Forum Logopedy

27.

Gazeta Podatkowa

28.

Gazeta Wrocławska

29.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

30.

Gospodarka Narodowa

31.

Harvard Business Review Polska

32.

Kultura i Społeczeństwo

33.

Kwartalnik Pedagogiczny

34.

Learning English

35.

Logistyka

36.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

37.

Marketing i Rynek

38.

Medycyna Praktyczna

39.

Monitor Prawa Pracy

40.

Na Ratunek

41.

Nauczyciel i Szkoła

42.

Newsweek

43.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

44.

Ochrona Danych Osobowych

45.

Organizacja i Kierowanie

46.

Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej

47.

Panorama Legnicka

48.

Państwo i Prawo

49.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

50.

Personel i Zarządzanie

51.

Personel Plus

52.

Pielęgniarstwo XXI wieku

53.

Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

54.

Polityka Społeczna

55.

Poradnik Gazety Prawnej

56.

Postępy Żywienia Klinicznego

57.

Praca Socjalna

58.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne

59.

Praktyczna Fizjoterapia $ Rehabilitacja

60.

Prawo i Medycyna

61.

Prawo w Działaniu

62.

Problemy, Jakości

63.

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

64.

Promotor BHP

65.

Problemy Wczesnej Edukacji

66.

Przegląd Biblioteczny

67.

Przegląd Organizacji

68.

Przegląd Prawa Handlowego

69.

Przegląd Psychologiczny

70.

Przegląd Socjologiczny

71.

Psychologia w Praktyce

72.

Rachunkowość

73.

Raport Wojsko, Technika, Obronność

74.

Rehabilitacja w Praktyce

75.

Remedium

76.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

77.

Samorząd Terytorialny

78.

Sens

79.

Serwis Prawno - Pracowniczy

80.

Sprawy Międzynarodowe

81.

Stosunki Międzynarodowe

82.

Strzał

83.

Szkoła Specjalna

84.

Świetlica w Szkole

85.

Wspólne Tematy

86.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

87.

Wychowanie, Na Co Dzień

88.

Wychowanie w Przedszkolu

89.

Życie Szkoły

90.

Żywienie Człowieka i Metabolizm