Informujemy P.T. Czytelników, że dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) Biblioteka będzie nieczynna w godzinach od 10:00 do 12:30.

CZYTELNIA CZASOPISM

Czytelnia Czasopism (budynek C, sala 1) ma charakter otwarty. Zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w Czytelni).
Dysponuje 18 miejscami dla czytelników oraz 4 stanowiskami komputerowymi.
Studenci mają również możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom dotarcie do wybranego czasopisma. Nowoczesne i wygodne wyposażenie sprzyja nauce. Przy stanowiskach komputerowych można uzyskać dostęp do elektronicznych wydań czasopism.
Gromadzimy czasopisma z zakresu następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz tygodniki o tematyce popularno-naukowej, społeczno-kulturalnej, społeczno-politycznej i dzienniki.
Wszystkie czasopisma są dostępne w Czytelni (budynek C, sala 1).
Osoby chcące skorzystać z czasopism w wolne dni, zgłaszają dyspozycję do dyżurującego bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.
Czasopisma można zamawiać mailowo biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl
lub
telefonicznie - tel. 76 723-23-73.

W roku 2020 Biblioteka prenumeruje 88 tytułów czasopism w wersji papierowej oraz 15 tytułów w wersji elektronicznej. Łączna liczba zgromadzonych tytułów czasopism (bieżących oraz archiwalnych) w wersji papierowej wynosi 391).