Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

CZYTELNIA CZASOPISM

Czytelnia Czasopism (budynek C, sala 4) ma charakter otwarty - zbiory udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w Czytelni).
Dysponuje 24 miejscami dla czytelników oraz 3 stanowiskami komputerowymi, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych. W Czytelni jest przygotowane stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych, np.: z dysfunkcją wzroku oraz z niepełnosprawnością ruchową.
Studenci mają również możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom dotarcie do wybranego czasopisma. Nowoczesne i wygodne wyposażenie sprzyja nauce. Przy stanowiskach komputerowych można uzyskać dostęp do elektronicznych wydań czasopism.
Gromadzimy czasopisma z zakresu następujących dziedzin: ekonomia, elektronika, filozofia, informatyka, medycyna, polityka społeczna, prawo (pracy, gospodarcze, handlowe), pedagogika, psychologia, technika, zarządzanie oraz tygodniki o tematyce popularno-naukowej, społeczno-kulturalnej, społeczno-politycznej i dzienniki.
Wszystkie czasopisma są dostępne w Czytelni (budynek C, sala 4)
Osoby chcące skorzystać z czasopism w wolne dni, zgłaszają dyspozycję do dyżurującego bibliotekarza z jednodniowym wyprzedzeniem.
Czasopisma można zamawiać mailowo biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl
lub
telefonicznie - tel. 76 723-23-73.

W roku 2019 Biblioteka prenumeruje 88 tytułów czasopism w wersji papierowej oraz 18 tytułów w wersji elektronicznej. Łączna liczba zgromadzonych tytułów czasopism (bieżących oraz archiwalnych) w wersji papierowej wynosi 391).