Zmiana godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 28.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

INFORMACJE O ZBIORACH

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni o zadaniach dydaktycznych i usługowych. Podstawowy księgozbiór znajdujący się w Bibliotece jest gromadzony i opracowywany w zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką PROLIB.

Biblioteka zgromadziła ponad 86 300 woluminów w języku polskim i językach obcych, prenumeruje 101 tytułów czasopism w wersji drukowanej i 15 tytułów w wersji elektronicznej. W swoich zbiorach posiada ponad 2 800 jednostek zbiorów specjalnych, 45 zdigitalizowanych publikacji uczelnianych oraz dostęp do ponad 3 400 książek elektronicznych.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo ze wszystkich dyscyplin wiedzy zgodnie z programem nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Pozyskiwanie materiałów bibliotecznych odbywa się poprzez: kupno, wymianę oraz dary.

Zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów Biblioteki wynikają z jej funkcji jako biblioteki uczelnianej, a także z zadań dydaktycznych, naukowych i usługowych - wobec społeczności akademickiej.

O zbiorach Biblioteki, udostępnianych w czytelniach i w wypożyczalni, informuje katalog: