W związku z reinstalacją Systemu PROLIB informujemy P.T. Czytelników o zmianie godzin otwarcia Biblioteki w dniach od 03 do 11 grudnia 2019 r.

Dnia 31.07.2019 r. MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

[PDF]

Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?

  1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowych bazach:
  2. Scopus
  3. Web of Science (Core Collection): SCIE, SSCI, Arts & Humanities Citation Index,  ESCI,
  4. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
  5. Czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne (dziedzina nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych).
  6. czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.