Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Biblioteka informuje, że w Ośrodku Informacji i Dokumentacji Naukowej (budynek C, sala 17) do dnia 30 stycznia 2020 r. nauczyciele akademiccy mogą składać wykazy artykułów i monografii naukowych opublikowanych w 2019 roku.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w naszej Uczelni mogą uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w 2020 roku za szczególną aktywność publikacyjną w 2019 roku.
Podstawę do rozpatrzenia możliwości przyznania tego dodatku będzie stanowić wykaz artykułów i monografii naukowych opublikowanych w 2019 roku (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/17 Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy z dnia 9 sierpnia 2017 r.) złożony do dnia 30 stycznia 2020 r. w naszej Bibliotece (Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej - pokój 17 w budynku C).
Do obliczania liczby punktów za dorobek publikacyjny w 2019 r. będzie stosowany wykaz MNiSW punktowanych czasopism, który obowiązywał w 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku przekazywania do Biblioteki publikacji i monografii (dorobku naukowego) przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w naszej Uczelni zawarte są w/w zarządzeniu JM Rektora oraz są dostępne wraz z drukami do pobrania na stronie internetowej Biblioteki w zakładce: Dorobek Naukowy Pracowników-Dokumenty do pobrania.