Informujemy P.T. Czytelników, że od 16 czerwca 2020 r. Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy wznawia działalność zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy informuje P.T. Czytelników, że od 07 maja 2020 r. czynna jest Wypożyczalnia, a od dnia 16 czerwca 2020 r. wznawiają swoją działalność Czytelnie Naukowe i Czytelnia Czasopism.

Warunki korzystania z Wypożyczalni i Czytelni określa:

Procedura wypożyczeń, udostępnień, zwrotów i okresu kwarantanny zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w stanie epidemii - Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

Tymczasowo zmianie uległy godziny otwarcia Biblioteki

Harmonogram pracy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w stanie epidemi.

Wypożyczenia i zwroty książek:

• Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się elektronicznie. Czytelnik składa zamówienie poprzez katalog OPAC WWW, telefonicznie lub mailowo na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl.
• Czytelnik otrzyma powiadomienie z podaną indywidualną datą i godziną odbioru zamówionych książek.
• Czas oczekiwania na odbiór zamówienia może wynieść do kilku dni roboczych.
• Jeżeli Czytelnik nie odbierze zamówionych książek w ustalonym terminie, na jego prośbę zostanie ustalony kolejny termin odbioru.
• Odbiór książek zamówionych z Wypożyczalni jest możliwy wyłącznie we wskazanym przez bibliotekarza
terminie. Czytelnik o terminie odbioru (data i godzina) jest powiadamiany drogą mailową lub
telefonicznie. Czas oczekiwania na odbiór zamówienia może wynieść do kilku dni roboczych.
• Wypożyczone książki należy zwracać wyłącznie poprzez wrzutnie. Jedna znajduje się w budynku C, przy szatni obok bocznego wejścia, a druga na parkingu (na wprost głównego wejścia do budynku C).

Udostępnianie książek i czasopism w Czytelniach:

• W związku z ograniczeniem liczby osób korzystających z Czytelni, dyżurujący bibliotekarze mogą wprowadzić ograniczenia czasowe dla czytelnika korzystającego ze zbiorów.
• Czytelnik powinien wyszukać książki lub artykuły z czasopism za pomocą systemu OPAC WWW: zgłosić listę wybranych książek lub artykuły na maila: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub przekazać dyżurującemu bibliotekarzowi wcześniej przygotowaną wydrukowaną listę książek lub artykułów lub przygotować listę książek lub artykułów na miejscu w Czytelni i przekazać ją dyżurującemu bibliotekarzowi.
• Czytelnik może jednocześnie skorzystać z nie więcej niż 10 woluminów książek lub czasopism, po skorzystaniu ze zbiorów odkłada książki lub czasopisma na miejsce wskazane przez bibliotekarza lub pozostawia na stanowisku, przy którym z nich korzystał.
• Maksymalna liczba czytelników jednocześnie przebywających w: Czytelni Naukowej Nr 1 - 8 czytelników, Czytelni Naukowej Nr 2 -12 czytelników, Czytelni Czasopism - 4 czytelników oraz bibliotekarze za osłoną z plexi.

Biblioteka zachęca P.T. Czytelników do korzystania z książek i czasopism elektronicznych:

- Czytelnia internetowa IBUK Libra

- Czytelnia internetowa NASBI- Baza ProQuest

- Baza EBSCO

- Baza ScienceDirect

- Baza Scopus

- Baza Springer

- Baz Web of Science

- Baza Wiley

- Czasopisma elektroniczne- dostęp bez autoryzacji

Kody PIN do czytelni internetowej IBUK Libra, NASBI oraz dane do logowania (user ID i hasło) do zasobów pełnotekstowch baz danych EBSCO, PROQUEST, SCIENCEDIRECT, SCOPUS, SPRINGER, WEB OF SCIENCE i WILLEY będą wysyłane drogą mailową na prośbę Czytelnika.

Wykaz wybranych tytułów podręczników dostępnych w ramach czytelni internetowej IBUK Libra - obecnie dostępnych jest ponad 1800 pozycji i liczba jest systematycznie zwiększana.

Wykaz tytułów podręczników dostępnych w ramach czytelni internetowej NASBI.

Prezentacja obsługi PROQUEST

Prezentacja obsługi bazy EBSCO

Na życzenie Czytelnika sporządzimy i prześlemy na adres mailowy zestawienia bibliograficzne dla studentów piszących prace zaliczeniowe oraz dyplomowe.

Prosimy do kontakt mailowy e-mail : biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub telefoniczny.

Wypożyczalnia: 76 72 323 76
Czytelnia Nr 1: 76 72 323 73
Czytelnia Nr 2: 76 72 323 69
Czytelnia Czasopism: 76 72 323 73