Informujemy P.T. Czytelników, że dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) Biblioteka będzie nieczynna w godzinach od 10:00 do 12:30.

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy informuje P.T. Czytelników, że od 30 listopada 2020 r. wznawia swoją działalność, umożliwiając wypożyczanie i zwrot książek.

Warunki korzystania z Wypożyczalni i Czytelni określa:

Procedura wypożyczeń, udostępnień, zwrotów i okresu kwarantanny zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w stanie epidemii - Zarządzenie Nr 40/20 z dnia 06 maja 2020 r. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,


Harmonogram pracy Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.


Wypożyczenia i zwroty książek:


• Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się elektronicznie. Czytelnik składa zamówienie poprzez katalog OPAC WWW lub drogą mailową na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl.
• Czytelnik otrzyma powiadomienie z podaną indywidualną datą i godziną odbioru zamówionych książek.
• Czas oczekiwania na odbiór zamówienia może wynieść do kilku dni roboczych.
• Jeżeli Czytelnik nie odbierze zamówionych książek w ustalonym terminie, na jego prośbę zostanie ustalony kolejny termin odbioru.
Prośby należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl.
• Wypożyczone książki należy zwracać wyłącznie poprzez wrzutnie, umieszczone wewnątrz budynku C oraz na parkingu przed budynkiem C.
Zapisy zdalne do biblioteki - pracownicy i studenci, którzy chcą zapisać się do Biblioteki, mogą to uczynić zdalnie.

Udostępnianie książek i czasopism w Czytelniach Naukowych:

• W związku z ograniczeniem liczby osób korzystających z czytelni, dyżurujący bibliotekarze mogą wprowadzić ograniczenia czasowe dla czytelnika korzystającego ze zbiorów.
• Czytelnik przed wizytą w Czytelni Naukowej powinien wyszukać książki lub artykuły z czasopism za pomocą systemu OPAC WWW, następnie zgłosić listę wybranych książek lub artykuły na adres e-mail: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub przekazać dyżurującemu bibliotekarzowi na miejscu w Czytelni.
• Biblioteka przewiduje możliwość udostępnienia na okres jednego tygodnia wybranych książek, czasopism z Czytelni Naukowych oraz Czytelni Czasopism.
• Na prośbę czytelnika pracownicy Biblioteki przygotują wstępne zestawienie literatury. Publikacje zawarte w zestawieniach są pomocnym źródłem dla studentów piszących prace zaliczeniowe oraz dyplomowe. Zestawienia zawierają opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych czyli książek i wydawnictw ciągłych czyli artykułów z czasopism.

Zgodnie z § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w czytelniach naukowych i wypożyczalni Biblioteki PWSZ im. Witelona może przebywać maksymalnie:

Pomieszczenia:
Maksymalna ilość osób:
Czytelnia naukowa nr 1 i Czytelnia Czasopism (budynek C sala 1) 4 osoby
Czytelnia naukowa nr 2 (budynek C sala 17) 6 osób
Czytelnia naukowa nr 3 (budynek A sala 366) 16 osób
Wypożyczalnia  (budynek C, sala 011) 1 osoba


Biblioteka zachęca P.T. Czytelników do korzystania z książek i czasopism elektronicznych
:

- Czytelnia internetowa IBUK Libra

- Biblio ebookpoint - Multimedialna Biblioteka Cyfrowa (NASBI)

- Baza ProQuest

- Baza EBSCO

- Baza ScienceDirect

- Baza Scopus

- Baza Springer

- Baz Web of Science

- Baza Wiley

- Czasopisma elektroniczne - dostęp bez autoryzacji

Kody PIN do e-zbiorów: czytelni internetowej IBUK Libra, Biblio ebookpoint - Multimedialna Biblioteka Cyfrowa (NASBI) oraz dane do logowania (user ID i hasło) do zasobów pełnotekstowch baz danych EBSCO, PROQUEST, SCIENCEDIRECT, SCOPUS, SPRINGER, WEB OF SCIENCE i WILLEY będą wysyłane drogą mailową na prośbę Czytelnika.

Wykaz tytułów podręczników dostępnych w ramach czytelni internetowej Biblio ebookpoint - Multimedialna Biblioteka Cyfrowa (NASBI).

Prezentacja obsługi PROQUEST

Prezentacja obsługi bazy EBSCO

Prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@pwsz.legnica.edu.pl lub telefoniczny.

Wypożyczalnia: 76 72 323 76
Czytelnia Naukowa Nr 1: 76 72 323 74
Czytelnia Naukowa Nr 2: 76 72 323 69
Czytelnia Naukowa Nr 3: 76 723 21 27
Ośrodek Informacji i Dokumentacji Naukowej: 76 723 21 27
Czytelnia Czasopism: 76 72 323 73